top of page
MD Juridik & Upphandling tillhandahåller juridisk rådgivning inom framför allt offentlig upphandling. Fokus ligger på att leverera tydliga och affärsmässiga råd inom ett rättsområde som kan uppfattas som komplext och svårnavigerat.
dubois.jpeg
check.png

Mer än 15 års erfarenhet av upphandlingsjuridik

check.png

Ombud i över 100 mål om offentlig upphandling i
domstol

check.png

Var som advokat rankad som en av Sveriges främsta
inom offentlig upphandling

MD JURIDIK & UPPHANDLING

MD Juridik & Upphandling startades i mars 2020 av Mikael Dubois. Mikael är utbildad jurist vid Uppsala Universitet. Efter utbildningen började han arbeta som notarie vid dåvarande Länsrätten i Södermanlands län, och fick där upp ögonen för offentlig upphandling och den spännande och mångfacetterade juridiken som omgärdar detta område.

Efter notarietjänstgöringen började Mikael i april 2009 på Hamilton Advokatbyrå i Stockholm, först som biträdande jurist och från 2012 som advokat. Under elva år på advokatbyrån blev Mikael mer och mer specialiserad på just offentlig upphandling, och har bl.a. företrätt bolag och upphandlande myndigheter i över 100 överprövningsmål vid förvaltningsdomstolar.
 

Mikael har en bred kompetens och stor erfarenhet kring alla typer av juridiska frågor som kan uppkomma inom ramen för offentlig upphandling.

Mikael var mellan 2013 – 2020 rankad som en av de främsta upphandlingsadvokaterna i Sverige av rankinginstitutet Chambers & Partners.

Tjänster

lagparagraf-dator.jpeg

Analys av upphandlingens krav och villkor

En förutsättning för ett vinnande anbud är att upphandlingens kvalificeringskrav, utvärderingsmodell och avtalsvillkor granskas i detalj. Vi hjälper er med analys av upphandlingsdokumentens avgörande delar.

upphandling-siffror-fakta-vardet-mobil3.webp

Rådgivning kring anbudsgivarens aktivitetsplikt

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att anbudsgivare i vissa fall har en skyldighet att påtala brister i upphandlingen, för att bibehålla rätten till överprövning. Vi kan identifiera vilka frågor som bör – och i vissa fall måste – ställas till myndigheten under upphandlingens gång.

anbud.jpeg

Kvalitetssäkring av anbudet

Ett anbud förkastas påfallande ofta till följd av slarviga misstag i samband med att anbudet upprättas. Vi säkerställer att anbudet innehåller all obligatorisk information och dokumentation.

fråga.jpeg

Strategiska överväganden om prissättning

Anbudspriset är i många fall det avgörande momentet i en offentlig upphandling. Vi bistår med strategisk och taktisk rådgivning kring prisnivåer, inklusive upphandlingslagarnas reglering om onormalt låga anbud.

handslag-köpt-300x152.jpeg

Begäran att ta del av konkurrenternas anbud m.m.

De allra flesta upphandlande myndigheter omfattas av offentlighetsprincipen, och era konkurrenters anbud är allmänna handlingar som kan begäras ut. Vi hanterar denna process från ax till limpa.

justitia.jpeg

Överprövning i förvaltningsdomstol

Rätten att överpröva en upphandling i förvaltningsrätt omfattar alla anbudsgivare, och i vissa fall även leverantörer som inte lämnat anbud. Vi har omfattande erfarenhet av att företräda leverantörer i överprövningsmål, och är alltid uppdaterade gällande den komplicerade floran av praxis från domstolarna.

anbud.jpeg

Avtalsfrågor och otillåten direktupphandling

När ni har vunnit en upphandling uppkommer ofta frågor om avtalstillämpning, inte minst om ett avtal kan ändras och justeras i efterhand. Det kan också vara intressant att kontrollera om er konkurrent uppfyller kraven i det upphandlade avtalet, eftersom väsentlig ändring av villkoren kan utgöra en otillåten direktupphandling som kräver att avtalet upphandlas på nytt. Vi ger er tydlig rådgivning i alla avtalsrelaterade frågor.

fråga.jpeg

Kurser och utbildningar

MD Juridik & Upphandling tillhandahåller utbildningar och seminarier, som kan skräddarsys utefter era specifika behov och frågeställningar. Mikael Dubois har stor erfarenhet av att hålla föredrag och kurser inom offentlig upphandling.

bottom of page